Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Uruchomienie sklepu budowlanego „BUDRYS” 

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Wyniki realizacji operacji: utworzenie sklepu budowlanego na terenie LGD Partnerstwo dla rozwoju w miejscowości Rudy, gmina Kuźnia Raciborska oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

 

Operacja wpisuje się w następujące cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju:

• Cel ogólny – 1.0 Innowacyjna przedsiębiorczość sposobem zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców

Cel szczegółowy – 1.2 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw jako pomysł na samorealizację

 

 

 

BUDRYS Ryszard Spyrka
47-430 Rudy, ul. Rogera 38
NIP 6391844796    REGON 380150618
 Tel. 609 440 828,     tel/fax 32 410 30 26   email: budrys.rudy@gmail.pl